Öppna ytor med aktivitetsbaserade eller fasta platser

Attraktiva och effektiva lokaler i kulthus byggt på 70-talet

14 våningar med spännande utsikt över stad och hav

Lokalen anpassas i enlighet med hyresgästens önskan

Fakta om Öresundshuset

Läge

Öresundshuset ligger vid Skeppsbron mycket nära tåg- och bussförbindelser och är lättillgängligt för såväl bilar som cyklar och fotgängare. Man tar sig snabbt och enkelt till flygplatserna i Köpenhamn och Malmö, till närliggande kommuner och till andra delar av staden.

I närområdet har det utvecklats ett rikt och levande företagsliv inom i stort sett alla branscher och utbudet av service med restauranger, hotell, konferensanläggningar, butiker, banker och annat är stort. Dessutom ligger Malmö Universitet strax intill.

Läget är utmärkt för en verksamhet i Malmö och i närområdet pågår det fortfarande stora investeringar i kontor, bostäder, service och infrastruktur. För mer information om utvecklingen av området, Nyhamnen, klicka här.

Lokalerna

Öresundshuset innehåller 8 000 m² kontor på plan 1-13. I mark- och källarplan finns 2 500 m² övriga ytor, som idag innehåller konferenslokaler och gym för husets hyresgäster, butiksytor, garage, personalutrymmen, förråd och rullarkiv. Gymmet är kostnadsfritt för hyresgästerna och för konferenslokalen utgår en låg debitering vid användande för hyresgästerna.

Lokalerna är yteffektiva och flexibla och kan enkelt anpassas till inspirerande, luftiga och ändamålsenliga arbetsplatser. Det går lätt att skapa planlösningar med olika kombinationer av cellkontor, öppna ytor med aktivitetsbaserade eller fasta platser, mötesrum, fikarum och andra utrymmen.

Plan 1 är ett sammanhängande kontorsplan med egen innergård på 1 350 m² och kontorsplanen ovanför är 540-570 m². Det går att koppla samman våningsplan med interntrappa. I samband med uthyrning och hyresofferter låter vi en arkitekt ta fram förslag åt intressenten.

Huvudentrén ligger på Hans Michelsensgatan 9 och ovanför entrén finns skyltar där hyresgästerna kan exponera sina namn/logon. Det finns också en markskylt framför entrén som visar hyresgäster. Högst uppe på fasaderna mot öster, söder och väster finns stora ljusskyltar med texten ”ÖRESUNDSHUSET”, som syns på långt avstånd. Till fastigheten hör ett P-hus med 363 platser.

Teknik

Kontorsbyggnaden har fyra personhissar med hög kapacitet och en varuhiss som tar SJ-pallar. Lokalytorna är försedda med mekanisk till- och frånluft med värmeåtervinning samt klimatanläggning. Kanalisation av data/tele utföres enkelt och anslutning till data/tele-operatörerna sker via schakt på plan 0. Möjlighet finns att utnyttja tak, 55 m ovan mark, för kommunikationsutrustning.

Under år 2015 påbörjades i samarbete med Bravida en omfattande modernisering av fastighetens installationer avseende kyla, värme, ventilation och styr & regler. Detta avslutades år 2016 med installation av ny kylmaskin med hög kapacitet, nya fjärrvärmeväxlare, nya pumpar och motorer, nya ventiler och en ny styr- och reglerutrustning Bastec Bas2. 2018 inleddes ett arbete med Kabona till att förbättra styrningen av inomhusklimatet med användning av ett smart ecopilot-system. Syftet är ett jämt och bra inomhusklimat, förbättrad energihushållning och minskad miljöpåverkan. Bravida har även utfört renovering och omfattande service av befintliga fläktaggregat för att bibehålla en hög status med låg miljöbelastning och låg energianvändning.

Fyra personhissar bytes ut av Thyssen Krupp under år 2016. Detta har inneburit snabbare, bättre och energisnålare hisstransporter.

Historik

Huset byggdes 1972 av Skanska AB och är ritat av Tage Möller Arkitektbyrå. Arkitekten har utformat byggnadskroppen som två mot varandra förskjutna skivor och därmed har man lyckats få ett slankt yttre intryck av byggnaden. Det finns likheter med Hötorgsskraporna i Stockholm som färdigställdes några år före.

Fastigheten har ägts av samma familj sedan 1973 och förvaltas genom Öresundshuset AB.